Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
Patriotismul nu înseamnă ura împotriva altor neamuri, ci datorie către neamul nostru; nu înseamnă pretenţia că suntem cel mai vrednic popor din lume, ci îndemnul să devenim un popor vrednic. Mihai Sadoveanu
Mihail Sadoveanu

CERERE DE ADEZIUNE

Download Formular Cerere de Adeziune

Aprobat,                                                                                                                             
Inreg. Nr....................
Data...........................
Achitat chit...............

CERERE DE ADEZIUNE

Cererea se va completa citeţ şi cu caractere de tipar majuscule!
Se va anexa obligatoriu o copie a actului de identitate al solicitantului şi a pedigree-ului câinelui!

 

Subsemnatul(a).......................................................... cu domiciliul în .................................................. strada .............................................., nr.........., bloc......., scara......., etaj......, ap......., sector........., posesor(are) a BI / CI seria ............, nr.............................., eliberat(ă) la data de ................................de către Sectia de Politie .................................., avand cod numeric personal ........................................., vă rog să aprobaţi înscrierea mea în rândul membrilor Asociatiei Culturale Pro Basarabia si Bucovina.

Data:....................                 Localitate: ..............................   Semnătura.............................
Telefon fix:.......................
Mobil:...............................
E-mail:..............................
www:.................................

 

ADEZIUNE

Subsemnatul(a)......................................................cu datele personale menţionate mai sus, prin prezenta recunosc că am luat cunoştinţă de prevederile Statutului Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina  şi sunt de acord să îl respect.
Mă angajez să promovez obiectivele asociaţiei, să particip şi să susţin activităţile acesteia, să respect normele de etică profesională şi conduită morală, să pun la dispoziţia acesteia informaţiile de care dispun în vederea organizării sistemului public de informaţii, în beneficiul comun al tuturor membrilor ei.
Mă voi abţine de la orice acţiune care dăunează prestigiului şi intereselor asociaţiei şi a membrilor ei.


Data:.................... Semnătura.............................


Aprob:
Preşedinte

 

Subsemnatul sunt de acord ca datele cuprinse în această cerere să fie prelucrate şi utilizate în conformitate cu Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Prin aceasta înţeleg să-mi pot exercita faţă de operator oricare şi toate drepturile ce-mi sunt conferite în acest sens de Legea nr.677/2001 menţionată mai sus, inclusiv dar fără a mă limita la drepturile menţionate de art.12 – 15 din această lege şi anume, dreptul de acces, de intervenţie şi de opoziţie în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Scopul tuturor operaţiunilor de prelucrare a datelor de către operatorul ACPBB (Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina) este promovarea de servicii şi informaţii adresate direct membrilor ACPBB., prin mijloace de genul poştei sau mijloace de marketing la distanţă, altele decât modalităţile promoţionale obişnuite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index | Despre | Misiune | Viziune | Statut | Organizare | Filiale | Rapoarte | Evenimente |Galerie | Calendar | Proiecte | Parteneriate | Media | Articole | Publicatii | Arhiva | Istoric-Doc | Legaturi | Cultura | Harta Site | Blog | Comentarii | Opinie | Contact

Pagina sus

 

 •  

  Apreciaţi pagina noastră de facebook pentru a fi la curent cu noile acţiuni ACPBB

   
     

  Parteneri

  DRP

  UNIBUC

  Hurmuzachi

  Institutul Limbii Romane

  convergente europene

  Romania Breaking News

  Centru Bucovinean de Arta

  Secțiune parteneri în curs de actualizare...

  • Directioneaza 2% din valoarea impozitului dvs. catre Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina, sprijinind astfel activitațile Asociației în beneficiul Identității Naționale Românești și a Reîntregirii Neamului Românesc!
   » Formularul 230 »

 

SEO

SEO Radar

 

ClickLink.ro Inscrie-te in TOP !