Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
„Era un popor brav acela care a impus tribut superbei împaratese de marmura a lumii – Roma. Era un popor nobil acela a carui cadere te umple de lacrimi, iar nu de disperare, iar a fi descendentul unui popor de eroi, plin de noblete, de amor de patrie si libertate, a fi descendentul unui asemenea popor n-a fost si nu va fi rusine niciodata.”(Mihai Eminescu)

EVENIMENTE și ACTIVITĂȚI

2013

ASOCIAȚIA CULTURALĂ PRO BASARABIA ȘI BUCOVINA: RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2013

*ACPBB-BUCUREȘTI- RAPORT DE ACTIVITATE 2013*


TEMA

DATA

LOC

PARTENERI

1

Participare la
SALONUL DE CARTE
AMPLUS –lansari
Autori    Leon  Guțu
Mihai Prepeliță
Ileana Toma

 

13-17
16
16
15
-III-

 

Palatul Copiilor
București

 

 

AMPLUS
Funfația Arsenie Boca
ACPBB-Bacău
Edit..Docuprint

 

2

Lansare de carte
LA COTUL DONULUI

20
-III-

Palatul
Șuțu

Uniunea scriitorilor R.M
Inst.Frații Golescu

3

Cinstire
Depunere coroane
-Elena Alistar
-Vasile Stroiescu

24
-III-

Cim.Belu
Cimitir Sf.Vineri

OSB
OSBB
Simpatizanți ACPBB

4

Comemorare
SFATUL ȚĂRII

27
-III-

Aleea sfatului Tării
Sf.Mînăstir
Cernica

OSBB
As.Tradiții militare
OSB

5

Basarabia în presa ieri și azi

28
-III-

Palatul PARLAMENTULUI

OSB,OSBB,
Deputați,storici

6

 

Tradiții basarabene
Paștele blajinilot

11
-V-

SEDIUL ACPBB

Memebrii ACPBB
Simpatizanți

 

7

Proiecție film
ARMURI ÎN PIATRĂ

12
-IV-

Palatul
Șuțu

Muzeul Șuțu, Centrul istoric
al armatei

8

Dăruiește o carte
pentru un film.
GOLGOTA BASARABIEI

 

24
-V-

 

Liceul….

Centrul de istorie
al armatei
Liceul

 

9

Lansare  de carte
HAGI CURDA

11
-VI-

Palatul Șuțu

Muz.de Istorie al Mun.Bucurști

10

Masa rotunda
Situația etnicilor români
În Ucraina

11
-VI-

 

Sediul
ACPBB

As.Stindard
Inst.Frații Golescu

11

 

Excursie documentară
BUCOVINA ISTORICĂ

 

5-10
-VI-

Romania
Ucraina

Uniunea Arhitecților România

CCPPCR-Cernăuți

12

MARȘ PENTRU
EMINESCU

 

1
-VI-

București

Uniunea Scriitorilor
As.Convergențe Europene
OSBB

13

 

SIMPOZION
28 IUNIE

 

 

19
-VI-

 

Universitatea
Spiru Haret

Asociația deportaților din Basarabia,PNR-RM
As.Stindard
Inițiativa Cetățenilor Români din R.M.
Funda. Gh.Asachi-Herța
Consiliul Unirii
As.Cultul Eroilor Regina Maria

14

Școala de Vară
NOI CETĂȚENI INTERACTIVI AI EUROPEI
Ediția a III-a

 

04-12.
-VIII-

București
CCSS-TEI

Universitatea București
AS.Convergențe Europene
MAE-DPPRP finanțator
ACPBB-Iași,Onești,Huși

15

 

ZIUA LIMBII ROMÂNE

 

30-VIII-
2-IX

R:Moldova
Căușeni
Ștefan Vodă

Primăria Căușeni,Casa Limbii Ro-,Con .Rai.Căușeni.
8 filiale ACPBB

16

ZIUA  LIMBII ROMÂNE
Reciatal de poezie și dans

30
-VIII-

Club Sankt-Petersburg
București

OSBB
ACPBB- Participa ca partener)
Represent.Guv.RO

17

VIZITĂ DE LUCRU
Contacte cu organizații
Ziua vinului
Donații de  carte

 

5-8.
-X-

Iași
Călarași
Chișinău

 

CE.ACPBB
ACPBB-Iași

18

 

Festivitate cu prod.
Cricova ,Milești

6
-X-

Club Sankt-Petersburg
București

Amb.Moldovei,OSB-București
Înalt repr.al Guv.Ro

19

Dezbatere
MOLDOVA LA VILNIUS

20
-X-

ACPBB

Cosiliul Unirii (11 organizații)
As.Stindard
Inst.Frații Golescu

20

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE
BUCOVINA ISTORICĂ

23-X-
5-XI-

UNIUNEA
ARHITECȚILOR

Uniunea arhitecților România
CCPPCTR-Cernăuț

21

 

REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL SAMITULUI PARTENERIATULUI ESTIC

19.
-XI-

Parlamentul
Romaniei

Parlamentul Romaniei
Convergențe Europene
Comisia românilor de pretutindeni(a parlamentului)

22

 

95 DE ANI DE LA UNIREA BUCOVINEI CU ȚARA MAMĂ
Dezbatere+concert

26
-XI-

 

Muzeul Țăranului

Muz.Țăranului Român
Inst.Frații Golecu
ACPBB  a fost partener

23

 

EXPOZIȚIE FOTO
BUCOVINA ISTORICĂ

19-21
-XI-

 

Parlament
Sala Unirii

Uniunea arhitecților România
CCPPCR-Cernăuți
Biroul Senator Badea

24

 

1 decembrie 1918

01
-XII-

Bacău

ACPBB
Bacău,Onești,București
Asociația refug. și deportaților
Filarmonica Bacău

25

Concerte omagiale
ZILELE CULTURII TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI

22-24.
-XI-

Cernăuți

ARTBUK-Cernăuți
Primăria Cernăuți.
ACPBB-Vatra Dornei

26

 

MASĂ ROTUNDĂ
1 decembrie ,semnificație  perspectivă.
Colaborarea intre primariile din Basarabia și Romania

 

07.
-XII-

 

Primăria Negrești

Primăria Negrești
ACPBB-Negrești, Iași,Bacău,București,
Onești
Profesori,elevi,studenți din R.M.
Casa limbii Române Căușeni

27

 

Adn II
ROMANII DIN SUDUL DUNĂRII

16.
-XII-

Muzeul
Țăranului Român

Inst.Frații Golescu
Muz.Țaranului Român

* *  În afară de cele prezentate mai sus  din activitățile statutare,organizatorice și administrative au mai fost realizate
-ACPBB a fost prezentă în emisiuni la Radio România Internațional și la Radio Moldova în direct și din studiou(emisiuni dedicate ACPBB și activităților sale  pentru românii din afara granițelor.
-A fost  inaintat către foruri competente demersul*SALVAȚI CRUCEA MÂNTUIRII NEAMULUI
ROMÂNESC *
-A formulat o reclamație către CNA în legătură cu opiniile și limbajul  dlui Radu Banciu în emisiunea din 24 dec.2013.În urma acestei sesizări postul B1TV a fost sancționat cu 10.000.de lei.
-Au fost inființate două filiale ACPBB la Ștefan Vodă și Edineț.
-Prin demisia secretarului general Ștefan Plugaru a fost numit secretar general interimar dl Ion Dicu
-A fost angajat un responsabil de birou astfel că din martie 2013 avem și un angajat.
-Au fost intocmite 5 contracte de voluntariat.
-S-au efectuat donații de carte către Edineț,Ștefan Vodă,Căușeni,Cernăuți.(în principal din biblioteca personală a scriitorului Ștefan Iureș.mulțumiri familie)i.
-ACPBB a făcut o donație către Casa Limbii Romane din Căușeni de cărți,hărti și un calculator.
**ACPBB a fost invitat la FORUMUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI și a participat activ la lucările acestuia prin Clenciu Marian președinte ACPBB și Ion Berghia președinte ACPBB-Iași.
-Programul de lucru la B.Executiv a fost respectat întocmai astfel că s-a asigurat prezența pe timpul orarului de lucru la sediu.
-In mediul electronic saitul www.probasarabiasibucovina.ro este pe(SEO) locul 2099 are 10800 vizitatori unici.
-Patrimoniul asociatiei a fost imbogățit cu un video-proiector,ecran și un laptop.
-Prezenți prin actiuni,dedicați activităților noastre statutare am fost prezenți și la foruri de dezbateri a unor initiative legislative la Parlamentul României*Cetăenia Română* precum și la *Forumul Românilor de Pretutinden*i  orasnizat  de MAE-DPPRP.

**La capitolul neajunsuri-sau- Am fi putut face mai multe DACĂ….
-Renunțarea din motive financiare la proiectul DESTINE ROMÂNEȘTI ediția a doua.Deși proiectul a fost aprobat de MAE-DPPRP ,ACPBB nu a dispus în timp util de sumele necesare demarării proiectului(Contractarii de servicii-cazare,masa.transport.)
-Lipsa de fonduri face ca legătura BE-CN cu filialele să fie mai mult pe cale electronica și nu prezență activă.
-Imposibilitatea de a sprijini filialele în desfășurarea activităților proprii sau comune.
-Toate deplasările în țară și în afară a membrilor BE,CN,ACPBB au fost suportate din fonduri  proprii a celor ce fac deplasarea.Astfel ACPBB nu a decontat nimic la capitolul transport,etc.
-Nu am putut onora toate invitațiile de participare,colaborare din lipsă de fonduri.
-Dosarul  pentru recunoasterea statului de Asociatie de Interes Public  depus la govern a fost respins motivinduse lipsa Fondului Initial in valoare de trei salarii minime pe economie și faptul ca nu aveam angajati.Dosarul va fi refăcut și înaintat Secretariatului General al Guvernului.
-Sustinerea revistei DOR DE BASARABIA  prin o mai intensă și regulată colaborare intre filiale precum și  suport financiar pentru editare/tipărire cu atît mai mult cu cît celor ce le este adresată nu dispun de internet iar în Basarabia și Ucraina  se distribuie gratuit.
**Am colaborat pe parcursul anului 2013 cu următoarele

MAE-DPPRP ,MAE-INSTITUTUL  EUDOXIU HURMUZACHE,ARHIEPISCOPIA  CURTE DE ARGEȘ , UNIUNEA   ARHITECȚILOR DIN ROMANIA,PARLAMENTUL ROMANIEI,CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI ,PRIMARIA CĂUȘENI,PRIMĂRIA NEGREȘTI,CENTRUL CULTURAL SPORTIV STUDEN-ȚESC  TEI,PRIMĂRIA ȘTEFAN VODA,PRIMĂRIA CERNĂUȚI,BIROUL PARLAMENTAR PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI.UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMANIA FILIALA BUCUREȘTI,PRI-MARIA ROMAN
CASA LIMBII ROMÂNE din CĂUȘENI,ȘTEFAN VODĂ,MUZEUL ȘUTU,UNIVERSITATEA BUCUREȘTI,UNIVERSITATEA SPIRU HARET.UNIVERSITATEA CERNAUȚI-SECȚIA LIMBA ROMÂNĂ.
RADIO ROMANIA INTERNAȚIONAL,TOCPRESS,RBNPRESS,RADIO MOLDOVA, INFOPRUT
ASOCIAȚIA STUDENȚILOR BASARABENI-BUCUREȘTI,ASOCIAȚIA CIVICĂ HERȚA,CENTRUL PENTRU PĂSTRAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI CERNĂUȚI ,ASO-CIAȚIA ROMĂNILOR DIN VOIEVODINA,AS.MARAMUREȘENILOR DIN DREAPTA TISEI,AS.NADIA- SPERANȚA DIN APȘA –UCRAINA.AS.ROMÂNILOR TIMOC,INSTITUTUL FRAȚII GOLESCU,COMI-TETUL ROMÂNO-AMERICAN PENTRU BASARABIA,FUNDAȚIA*IULIU MANIU* BOSTON, ASOCIAȚIA CONVERGENȚE EUROPENE,OSBB

**Permiteti să numesc și să mulțumesc și filialelor care în 2013 s-au remarcat prin acțiuni importante care nu au fost evidențiate în acest raport .
Filiala        Iași                                    
Filiala        Brăila                                
Filiala        Onești                              
Filiala        Bacău                               
Filiala        Roman                             
Filiala        Huși-/..                      
Filala         Vatra Dornei                   
Filiala        Constanța                     
Filiala        Timișoara                      
Filiala        Botoșani                         
Filiala        București  
Filiala        Negrești      

Eforturile,unitatea, consecvența și rezultatele  fac din ACPBB   o asocieție omniprezentă, forță in sprijinul  culturii și unității naționale  chiar dacă mulți nu ne percep  așa.

* Doresc să mulțumesc în mod special și unor persoane care au fost aproape de noi cu inima, sufle-tul și  fapta, simpatizanți ai ACPBB .
Domnii- Nicolae Lupan Franța,Nicolas Dima SUA,Popa Nicolae SUA,Nicolae Dabija R.Moldova,Scarlat Florin București.Justin Liuba SUA,Constantin Corneanu Romania,Gheorghe Sadoveanu și Gh. Marinescu București

*Mulțumiri adresăm și  MAE-servicii consualre ,pentru înțelegerea și operativitatea Consulatelor României din Basarabia și Ucraina la eliberarea vizelor de intrare pentru invitații noștri.

*În final doresc să multumesc tuturor celor implicați în activitățile noastre: finanțatori, organizatori, co-organizatori, voluntari, parteneri, lectori și participanți pentru că au ales să fim împreună pe calea promovării și susținerii valorilor culturale și identitare ale națiunii române indiferent de distanțe, poziție geografică sau politică. 

Marian Clenciu
Presedinte CN- ACPBB

                                                                București,Ianuarie 2014

Pagina - Raport ACPBB 2013

 

 

 

2013 Evenimente în imagini - Filiala Vatra Dornei „Arboroasa”

Organizator: Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina Filiala „Arboroasa” Vatra Dornei - prin Președinte Paraschiva Abutnăriței
Data:
- 2013
Locatie:
-

...Evenimente organizate sau la care au participat membrii Filialie Vatra Dornei
» Continua...

 

 

Expoziție de fotografie din Bucovina Istorică

Organizatori: Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina si Uniunea Arhitecților
Data:
23-25 octombrie 2013
Locatie:
București

...Expoziție de fotografie din Bucovina Istorică
Titlul Expozitiei - „ARHITECTI ROMANI VIZITAND BUCOVINA ISTORICA”. Aspecte din Excursia organizata de ACPBB in Bucovina (România și Ucraina) laturi de
» Continua...

 

Dezbatere „Moldova la Vilnius”

Organizatori: Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina în parteneriat cu Asociatia Stindard, cu participarea membrilor Consiliului Unirii, istorici, activiști ai societății civile, istorici, oameni de presa și reprezentani de ONG-ri și fundații
Data:
20 octombrie 2013
Locatie:
București
...Sumă de argumente pentru clarificarea unei probleme foarte spinoase, aflată la răscruce. Decizia va fi capitală, ireversibilă și se va rezuma la două scenarii: fie o iarnă cu sobe calde și integrarea pe veci a Moldovei în acest proiect fără viitor intitulat Uniunea Vamală, fie racordarea la valorile culturale, democratice și economice ale UE .
Semnale dintr-o parte și presiuni din cealaltă  vin necontenit, concomitent, insistent, pe alocuri chiar amenințător și agresiv.

» Continua...

 
   

 

Excursie de documentare turistica in Bucovina Istorica

Organizatori: Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina, Uniunea Arhitectilor,Centrul Bucovinean de Arta pentru Promovarea si Conservarea Culturii Romanesti
Data:
15 Iunie 2013
Locatie:
București
Prima zi (Marţi 4.06.2013): Ora 7,00- Plecare din Bucureşti prin Urziceni, Buzău, Focşani, Mărăşeşti, Adjud, Bacău, Roman (popas de prânz la restaurant în parc) ora 13,00–14,00) plecare prin Paşcani, hanul Ancuţei, Gura Humorului (popas vizită Mrea Humor şi Voroneţ, Vama, Vatra Moldoviţei, Mrea.Suceviţa, Marginea (ceramica), Rădăuţi (popas cină şi cazare*1*),
A doua zi (Miercuri 5.06.2013.): Plecarea din Rădăuţi prin Siret (trecere frontieră), prin Hliboca la Storojineţ (Mrea Sf. Ana), la Cernăuţi (popas prânz şi cazare*2,3,4*), vizită la Cimitirul cărturarilor români, în centrul vechi, la catedrala Bănceni, cina şi cazarea în Cernăuţi;

 


» Continua...

Școala de Vară 2013 - „Noi cetățeni interactivi ai Europei”

Organizatori: Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina, Universitatea București, Asociația Convergențe Europene în parteneriat cu Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” și Centrul Bucovinean de Artă Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești - Cernăuți
Data:
4-11 August 2013
Locatie:
București

Grupul de acţiune comună "Iniţiativă pentru Cultură Europeană", format din Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina, Asociaţia Convergenţe Europene şi Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, organizează, în perioada 4-11 august 2013, la Bucureşti, a treia ediţie a Şcolii de vară "Noi, cetăţeni interactivi ai Europei", cu participarea a aproximativ 30 de profesori, studenţi şi elevi etnici români din Ucraina, Republica Moldova şi Serbia. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi"
» Continua...

Simpozion „28 iunie 1940”

Organizatori: Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina, Universitatea București, invitati sa participe Uniunea Romanilor din Basarabia Nordul Bucovinei si tinutul Herta
Data:
19 Iunie 2013
Locatie:
București

prezenți invitați din România, Ucraina și Republica Moldova, printre aceștia numărându-se reprezentanți ai următoarelor organizații: Constantin Lazăr – Inițiativa Cetățenilor Români din Basarabia, George Mârzenco – Asociația Deportaților din Basarabia, Victor Alexeev – Partidul Național Român din Republica Moldova, Anatol Revenco – Consiliul Unirii, Eugenia Cimborovici Teodoreanu – Fundația Civică Raională “Gheorghe Asachi – Herța”, Scarlat Cristian – Asociația ”Stindard”, Constantin Chiper – Asociația Cultul Eroilor – Regina Maria
» Continua...

Procesiunea de comemorare „Mihai Eminescu”

Organizatori: Uniunea Scriitorilor in parteneriat cu Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina
Data:
15 Iunie 2013
Locatie:
București

Procesiunea a inceput la Biserica Sf.Gheorghe (Pasajul Lipscani) si a parcurs bulvardele si strazile din Bucuresti pe directia Cimitirul Bellu

Coloana formata din participanti la procesiune au fost escortata de echipaje de jandarmerie si politie pe tot parcursul drumului care au oprit circulatia la traversarea intersectiilor.

Jurnalisti si echipe de televiziune au fotografiat, si inregistrat aspecte din timpul procesiunii.


» Continua...

Lansarea si prezentarea cartii „Hagi Curda”-Romanii din Sudul Basarabiei

Organizator: Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina
Data:
15 Iunie 2013
Locatie:
București

HAGI CURDA – lacrimi neconsolate ale românilor din Sudul Basarabiei. Lansare și prezentare de carte la Muzeul de Isorie al orașului București “Palatul Șuțu” VIDEO

 

 


» Continua...

Daruieste o carte pentru un film

Organizator: Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina
Data:
24 Mai 2012
Locatie:
Bucuresti

Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina, filiala Bucureşti a demarat o acţiune "Dăruieşte o carte pentru un film istoric". Campania  a început în instituţiile de învăţământ din capitala României şi se va extinde în toată ţara, iar cărţile colectate vor fi donate copiilor din R.Moldova, inclusiv celor din şcolile din stânga Nistrului.
» Continua...

Prezentarea in
exclusivitate a filmului istoric "ARMURI IN PIATRĂ"şi în premieră pe ţară, a documentarului "AUTORIZAŢIE PENTRU VIAŢĂ"

Organizator: Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina
Data:
12 Aprilie 2012
Locatie:
Bucuresti

În faţa publicului adunat la Muzeul Naţional Bucureşti: Prof.Univ.Dr. Adina Berciu Drăghicescu - Preşedinta Filialei ACPBB - Bucureşti, Marian Clenciu Preşedintele Consiliului Naţional al ACPBB şi regizorul filmului "Armuri în piatră" -Alecu Croitoru.
» Continua...

95 de ani de la Unirea Basarabiei cu Patria Mamă România sărbătoriți la Iași

Organizatori: Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina -Filiala Constantin Stere din Iași
Data:
24 Martie 2013
Locatie:
Iași

..95 de ani de la Unirea Basarabiei cu Patria Mamă România sărbătoriți la Iași. Coordonator Prof. I.Berghia Președintele Filialei Iasi a ACPBB
» Continua...

Lansarea cartii „Cotul Donului 1942” si Vernisaj de fotografie „La Cotul Donului 72 de ani mai traziu”

Organizatori: Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina
Data:
20 Martie 2013
Locatie:
Chişinău

...Lansare eveniment la București la Muzeul de Istorie București ( Palatul ȘUȚU ) – ” Cotul Donului – 1942 ” de profesor dr. Vasile Șoimaru ( Chișinău )
» Continua...

 

 

 

2012

Ziua Limbii Române, serbată în oraşul lui Alexei Mateevici

Organizatori: oficialităţile oraşului Căuşeni
Data:
13 – 15 septembrie 2012
Locatie:
Chişinău

...Asociaţia „Refugiaţilor din Basarabia, Bucovina şi Ţinutul Herţei“-Filiala Bacău şi Asociaţia „Pro Basarabia şi Bucovina“-Filiala Bacău au luat parte la manifestările prilejuite de Ziua Limbii Române, pe 31 august, organizate în localitatea Căuşeni, aflată în sudul Republicii Moldova. Din partea celor două asociaţii au participat preşedinţii Ion Seniuc şi profesorul universitar dr. Vasile Puiu, care au donat cărţi la Casa cărţii din Căuşeni din partea Tipografiei Docuprint din Bacău. Depunerea de flori şi discursurile dedicate graiului dulce romanesc.
» Continua...

 

Al VII-lea Simpozion CUCUTENI–5000 Redivivus: ştiinţe exacte şi mai puţin exacte,13 – 15 septembrie 2012

Organizatori: Asociaţia Culturală Pro Basarabia, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural, AŞM, Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”, Iaşi, Universitatea „V. Alecsandri”, Bacău, Academia de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR), Forul Democrat al Românilor din Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, Muzeul de Istorie şi Etnografie „Cetatea Soroca”, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu – Prim, Chişinău
Data:
31 august 2012
Locatie:
Chişinău

...Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a gazduit a şaptea ediţie a Simpozionului Internaţional: CUCUTENI – 5000 Redivivus: Ştiinţe Exacte şi mai Puţin Exacte.
Simpozionul a avut loc în perioada 13 – 15 septembrie 2012, la UTM, Chişinău. . În calitate de oaspete de onoare al ediţiei a VII-a a Simpozionului va lua parte dl. Nicolae Timofti, Preşedintele Republicii Moldova. Tematica Simpozionului:
- Cultura cucuteniană.
- Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte.
- 1812-2012, 200 de ani de la raptul Basarabiei
» Continua...

Ceremonialul Ceaiului Japonez - Lansare de Carte

Organizatori: Asociatia Clturala Pro Basarabia si Bucovina Asociatia Meridiane Socioculturale, Clubul European al Pensionarilor fara Varsta „Lucky Marinescu” in parteneriat cu Primaria sectorului 2 „Clubul Inteleptilor” sector 2
Data:
27 August 2012
Locatie:
București

...Organizatori Asociatia Meridiane Socioculturale, Clubul European al Pensionarilor fara Varsta „Lucky Marinescu” si Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina in parteneriat cu Primaria sectorului 2 „Clubul Inteleptilor” sector 2

Au prezentat Elena Volcischi si Eugenia Cimborovici Teodoreanu, presedinta Societatii Culturale „Herta


» Continua...

Vizita de studiu a functionarilor din Parlamentul Republicii Moldova cu tema:Experienta de integrare a Romaniei in UE

Organizatori: Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina România şi Asociaţia Convergenţe Europene
Data:
23-26 august 2012
Locatie:
Bucureşti

...15 tineri funcţionari din Parlamentul R.Moldova au efectuat o vizită de studiu la Bucureşti, în cadrul proiectului Experiența de integrare europeană a României. Modulul Parlamentar, organizat, în perioada 23-26 august, de Asociația Convergențe Europene (ACE), în colaborare cu Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina (ACPBB) și susținut de companiile UTI si RCS RDS. Pe parcursul vizitei, invitaţii de peste Prut au asistat la dezbateri referitoare la integrarea europeană a R.Moldova și funcționarea Parlamentului și s-au întâlnit cu reprezentanți ai legislativului României.
» Continua...

 

Festivalul-concurs Internaţional de folclor românesc "ÎN GRĂDINA CU FLORI MULTE” ed. VIII

Organizatori: Centrul Bucovinean de Artă în parteneriat cu Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, cu sprijinul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național al României, Primăriei oraşului Cernăuţi și Centrul cultural Bucovina din cadrul Consiliului Judeţean Suceava”
Data:
30 iunie - 1 iulie 2012
Locatie:
Cernăuţi

...O acțiune culturală de asemenea amploare este foarte  greu de organizat, dar cu ajutorul admiratorilor tezaurului muzical-folcloric, cu ajutorul românilor  sufletiști, pentru care vorba dulce românească și doina strămoșească  nu sunt  doar simple cuvinte,  organizatorii  continuă să  promoveze   nestematele - valori ale  neamului.   Și pe  această cale  organizatori au adus cuvinte de mulțumire tuturor partenerilor și susținătorilor din țară și  românilor din Diaspora  - Fundația Iuliu Maniu,  președinte  Iustin Liuba, Boston/New York ,  SUA.  Alese mulțumiri au răsunat  la adresa  celor două instituții  care  au sprijinit   acțiunea  - Ministerului  Culturii și Patrimoniului Național al României și   Primăriei oraşului Cernăuţi.
» Continua...

 

Manifestare omagială cu prilejul comemorării marelui patriot român
Andrei Vartic

Organizatori: Asociaţia Culturala Pro Basarabia şi Bucovina filiala Bacau
Data:
2 iunie 2012
Locatie:
Bacău

...Sâmbătă, 2 iunie 2012, Asociaţia Culturală „Pro Basarabia si Bucovina“, Filiala Bacău,  a organizat  comemorarea a trei ani de la moartea lui Andrei Vartic.  Personalitate proeminentă a vieţii culturale şi politice de peste Prut, Andrei Vartic s-a remarcat ca unul din liderii cei mai activi ai mişcării de reunificare a Basarabiei cu România.      
Născut la 21 octombrie 1948, la Dănceni, judeţul Chişinău, fizician (USM, 1971), scriitor, publicist, orator, cercetător al vechilor culturi carpato–dunărene, regizor de teatru şi film, deputat în primul parlament al Republicii Moldova (1990–1993), iniţiatorul creării Frontului Popular în Basarabia (27 mai–3 iunie 1988), fondator şi director al revistelor „Quo Vadis” şi „Fără Machiaj”, al Fundaţiei Culturale „Basarabia”, Teatrului poetic, Institutului Civilizaţiei Dacice, revistei de studii carpato–dunărene „Dava Internaţional”, autor a peste 20 de cărţi, unele apărute samizdat, cât şi a numeroase studii şi articole publicate în reviste şi ziare atât din Basarabia şi România, cât şi peste hotare. La 10 iunie 2007 a fost ales prim–vicepreşedinte al Forumului Democrat al Românilor din Basarabia.
» Continua...

Manifestare omagială legată de prăznuirea şi sărbătorirea Zilei Înălţării Domnului şi a Zilei Eroilor

Organizatori:Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, Asociația Națională a Pensionarilor din România și Asociația Creștină “ Sfântul Arhanghel Mihail”
Data:
24 mai 2012
Locatie:
Bucuresti

...Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, Asociația Națională a Pensionarilor din România și Asociația Creștină “ Sfântul Arhanghel Mihail”, organizează în ziua de 24 mai 2012 evenimente omagiale legate de prăznuirea și sărbătorirea Zilei Înălțării Domnului și a Zilei Eroilor în următoarele puncte:
- 13.00-13.15: Parcul Carol ( Libertății) : la Monumentul Eroului Necunoscut
- 14.00: Cotroceni : la statuia Leul
- 14.30-14.45: Academia Militară : la Monumentul Eroilor
- 15.30: Biserica Sf. Gheorghe Nou (Km 0): la statuia Sf. Constantin Brâncoveanu
Începând cu ora 13:00, la primele trei monumente enumerate mai sus, Asociațiile vor organiza desfășurarea unor slujbe de pomenire a eroilor, a celor căzuți nespovediți, neîmpărtășiți, fără lumânare și fără Sfânta cruce la căpătâi, cu binecuvântarea Sf. Arhiepiscopii a Bucureștilor, urmate de depunerea unor coroane de flori, iar la ultima locație, si anume la statuia Sf. Domn Constantin Brâncoveanu, se vor depunere coroane de flori în acompaniamentul unor cântece ostășești interpretate de fanfara M.Ap.N.
» Continua...

 

16 MAI 1812: 200 DE ANI DE LA SEMNAREA TRATATULUI DE PACE DE LA BUCUREŞTI DINTRE IMPERIUL OTOMAN
ŞI IMPERIUL ŢARIST
16 MAI 1812: 200 DE ANI DE LA SMULGEREA DIN TRUPUL ŢĂRII A PĂMÂNTULUI STRĂMOŞESC AL MOLDOVEI DINTRE PRUT ŞI NISTRU

Organizatori: Asociaţia Culturala Pro Basarabia şi Bucovina, Asociatia Nationala a Pensionarilor, Asociatia Crestina "Arhanghelul Mihail"
Data:
21 mai 2012
Locatie:
Bucureşti

...Basarabia o provincie bastinasa romanesca care veacuri indelungate a trait o viata comuna cu restul tarii, ca o parte integranta din Moldova, a fost anexata de catre Rusia printr-un cinic abuz de putere, printr-un act de strigatoare nedreptate, fara sa fi fost cucerita de la Principatul Moldovei care nu era in razboi cu Rusia ci chipurile "emancipata" din vasalitate
» Continua...

 

Simpozion "Basarabia şi Bucovina acest pământ care ne doare"

Organizatori: Asociaţia Culturala Pro Basarabia şi Bucovina Filiala Romana, Primaria orasului Roman, Asociatia Culturala Clepsidra
Data:
18 mai 2012
Locatie:
Roman

...Simpozion "Basarabia şi Bucovina acest pământ care ne doare" invitat special academician Nicolae Dabija
» Continua...

 

Dezabatere la Parlamentul României:"Reunirea celor două state româneşti,soluţie europeană pentru înlăturarea consecinţelor Pactului Ribbentrop-Molotov şi stabilizarea frontierei NATO şi UE"

Participanţi: Centrul European pentru Studii Etnice al Academiei Române şi Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni în parteneriat cu Consiliul Româno-American şi Platforma Civică Acţiunea 2012, Asociaţia Culturala Pro Basarabia şi Bucovina
Data:
27 mar. 2012
Locatie:
Bucureşti Parlamentul României

...Din partea Asociatiei ACPBB au participat si au luat cuvantul Marian Clenciu- Presedintele Consiliului National al ACPBB ( a prezentat declaratia si pozitia oficiala a Asociatiei), Prof.Univ.Dr.Docent Ion Berghia (in nume personal ) - Presedinte al filialei ACPBB "Constantin Stere" din Iasi, Prof.Univ.Dr. Adina Berciu - membru ACPBB, Dacian Dumirescu, consilier de presa al ACPBB (in nume personal - ca ziarist independent) precum si Gheorghe Ionascu, membru al Consiliului National al Asociatiei si Constantin Rusanovschi Presedintele filiealei "Pan Halippa" din Onesti a ACPBB, filiala prin a carei stradanii s-a ridicat monumentul "Crucea Mântuirii Neamului Românesc" de la Nisiporeni (Nisporeni), Basarabia - Rep.Moldova.
» Continua...

Simpozion Ştiinţific Internaţional ”NOILE PARADIGME ÎN CERCETAREA ŞI PREDAREA ISTORIEI ÎN MILENIUL III”

Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM (Academia de Ştiinţe a Moldovei) Asociaţia Culturală Pro-Basarabia, România (Consiliul Naţional ACPBB şi filiala Huşi ACPBB)
Data:
23-25 mar. 2012
Locatie:
Chişinău - Rep.Moldovai

...COMITETUL ORGANIZATORIC: Aurel Tverdohleb, decan, Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, Jeni Nastas, Preţedinte, dr. con., univ. U.P.S. ”Ion Creangă”; Tudor Ciobanu, cercetător ştiinţ0ific, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM; Ştefan Plugaru, vice preşedinte, Asociaşia Pro Basarabia şi Bucovina Angela Lisnic, dr. con., univ. U.P.S. ”Ion Creangă”Lucia Ţîcu, lector universitar, U.P.S. ”Ion Creangă”. 
Cuvânt de deschidere:
Moderator: Jeni Năstas, dr., conf. univ. U.P.S. ”Ion Creangă”
1.Nicolae Chicuţ, rectorul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău;
2.Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM;
3. Marian Clenciu, presedinte al Consiliului National al Asociatiei Culturale Pro Basarabia si Bucovina Romania
4. Aurel Tverdohleb, decanul Facultăţii de Istorie şi Etnopedagogie
» Continua...

Ziua Unirii Basarabiei cu Romania sarbatorita la Onesti

Organizatori: Asociaţia Culturala Pro Basarabia şi Bucovina Pan Halippa - Onesti
Data:
24 mar. 2012
Locatie:
Oneşti

...Sambata, 24 martie 2012, Asociatia Pro Basarabia si Bucovina - filiala "Pan Halippa" Onesti a sarbatorit 94 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Evenimentul s-a desfasurat in aula Bibliotecii Municipale "Radu Rosetti" din Onesti.
» Continua...

Ziua Naţională în memoria românilor – victime ale masacrelor de la Fântâna Albă (regiunea Cernăuţi, Ucraina)

Participanţi: Secretarul de stat pentru românii de pretutindeni, domnul Eugen Tomac, domnul Viorel Badea, preşedintele Comisiei pentru românii de pretutindeni din cadrul Senatului României, domnul Ion Popescu, deputat în Rada Supremă a Ucrainei, preşedinte al Uniunii interegionale „Comunitatea Româneascădin Ucraina”, doamna Tatiana Popa, Consul General al României la Cernăuţi, ing. Constantin Rusanovschi, presedinte, si mediatorii Robert - Ionut Chiriac, Virginia - Smarandita Braescu, Catalin Gaman din partea Asociatiei Culturale Pro Basarabia si Bucovina, filiala "Pan Halippa" Onesti şi peste 50 de studenţi care-şi fac studiile la Suceava, jurnalişti români, dar şi localnici .
Data:
1 apr. 2012
Locatie:
Fantana Alba Ucraina

...Cu prilejul Zilei Naţionale în memoria românilor – victime ale masacrelor de la Fântâna Albă (regiunea Cernăuţi, Ucraina), la monumentele comemorative din pădurea Varniţa, locul măcelului, a fost oficiată o slujbă de pomenire a românilor ucişi, acum 71 de ani, de trupele sovietice. Slujba a fost oficiată de Arhimandritul Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii Putna, împreună cu un grup de clerici.
» Continua...

CONFERINŢA NAŢIONALĂ A
ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI
BASARABENE DIN ROMÂNI
A

Organizatori:ASOCIAŢIA CULTURALĂ PRO BASARABIA ŞI BUCOVINA – FILIALA BACĂU, ASOCIAŢIA CULTURALĂ PRO BASARABIA ŞI BUCOVINA – FILIALA “PANTELIMON HALIPPA” ONEŞTI și LIGA STUDENȚILOR BASARABENI DIN GALAȚI
Data:
17 mar. 2012
Locatie:
Bacau

...ASOCIAŢIA CULTURALĂ PRO BASARABIA ŞI BUCOVINA – FILIALA BACĂU, ASOCIAŢIA CULTURALĂ PRO BASARABIA ŞI BUCOVINA – FILIALA “PANTELIMON HALIPPA” ONEŞTI și LIGA STUDENȚILOR BASARABENI DIN GALAȚI au invitat organizaţiile studenţeşti basarabene din România, în data de sâmbătă, 17 martie 2012, la Centrul Internaţional de Afaceri şi Expoziţii „Mircea Cancicov” din Bacău, în Sala de Consiliu, începând cu ora 10.00,  la: 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ A ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI BASARABENE DIN ROMÂNIA cu tema

“INTEGRAREA REPUBLICII MOLDOVA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ şi ROLUL STUDENŢILOR BASARABENI ÎN SUSŢINEREA VECTORULUI EUROPEAN”
» Continua...

Târgul de Carte şi Muzică Amplus 2012 - Lansare "Basarabia - 200"

Organizatori: Amplus International Târg de Carte, Asociaţia Culturala Pro Basarabia şi Bucovina - lansarea cartii Basarabia -200
Data:
8-11 mar. 2012
Locatie:
Bucureşti

...În perioada 8-11 martie 2012, Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina a participat la Târgul de Carte şi Muzică - Amplus 2012 in cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României. Cu acest prilej Asociaţia ACPBB a promovat la standul propriu lucrarile aparute sub egida Asociaţiei în anii precedenţi şi a organizat in ziua de 10 martie a.c. desfăşurarea lansării volumului "Basarabia - 200" al autorului Mihai Prepelita, autor propus pentru candidatura la Premiul Nobel Pentru Literatura din partea Academiei Dacoromane a domnului Geo Stroe.
» Continua...

Grigore Vieru - o lacrima a fiintei românesti.Manifestare omagiala a poetului la Vatra Dornei

Organizatori: Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina - Filiala "Arboroasa" Vatra Dornei, Biblioteca municipala „G. T. Kirileanu”, Asociatia Scriitorilor si Artistilor din Tara Dornelor si Casa de Cultura „Platon Pardau”
Data:
14 feb. 2012
Locatie:
Vatra Dornei

...In cadrul manifestarii au participat peste 40 de elevi de la Scolile Generale nr. 1, 2, 4 si Liceul Teoretic „Ion Luca” din Vatra Dornei, îndrumati de înv. Oana Pintescu, Liuta Jucan si prof. Doina Morosanu, Liliana Taranu, Otilia Nilas, Ioana Iuga, Alina Leonte Dupu, Gruia Ungurian, Stela Iacob, Daniela Cornetchi, Jenica Romanica, Ana Maria Apetrii au participat la un concurs de recitate a poeziei lui Grigore Vieru, concurs dotat cu premii.
» Continua...

A 162-a aniversare de la nasterea Luceafarului poeziei românesti Mihai Eminescu si Ziua Culturii Nationale Române la Cernauti

Organizatori: Societatea pentru Cultura Româneasca „Mihai Eminescu” din regiunea Cernauti, Centrul de Filologie Româna Comparata „Grigore Bostan ” al Universitatii Nationale„Iu. Fedkovyci” din Cernauti si Liceul Particular nr. 1 din Suceava, împreuna cu Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina, reprezentata prin presedinta filialei "ARBOROASA" Vatra Dornei - Paraschiva Abutnaritei
Data:
15 ian. 2012
Locatie:
Cernauti

...La manifestare, de asemenea, au participat personalul Consulatului general al României la Cernau?i în frunte cu dna Tatiana Popa, Consul general al României la Cernauti, membri ai Uniunii scriitorilor români nordbucovineni, corul Drago? Voda si altii.
Programul a cuprins Scurte consideratii asupra motivului drumului în poezia eminesciana, prezentate de prof.Paraschiva Abutnaritei, vernisarea Expozitiei de fotografie aeriana "Un Icar al Bucovinei", apartinând artistului fotograf Stefan Petrescu, vernisarea expozitie de acuarela "Anotimpuri eminesciene" a artistului Ioan Bodnar (Suceava), medalistica eminesciana "Chipul poetului" - profesor Dan Lohanel (Suceava).
» Continua...

Promovarea românismului in spatiul dintre Prut şi Nistru - înfrăţirea şcolilor din comuna Caşin, jud. Bacău, România, şi satul Ruseni, Raion Edineţ, Republica Moldova

Organizatori: Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina - Filiala "Pantelimon Halippa" din Onesti
Data:
18 dec. 2012
Locatie:
Onesti

...Asociatia Pro Basarabia si Bucovina a mediat înfrăţirea şcolilor din comuna Caşin, jud. Bacău, România, şi satul Ruseni, Raion Edineţ, Republica Moldova, prin filiala "Pantelimon Halippa" din Onesti, cu sprijinul d-lui inginer Constantin Rusanovschi, preşedintele asociaţiei, al partenerilor de advocacy, şi colaborarea directorilor, prof. Virginia - Smarandita Braescu şi prof. Vladimir Zara.
» Continua...

ADUNAREA SOLEMNA DEDICATA ZILEI NATIONALE A ROMÂNIEI SI A 93 DE ANI DE LA REVENIREA BUCOVINEI LA PATRIA MAMA

Organizator Asociatia Culturala "Bucovina", parteneri-invitati -Presedintele Societatii pt Cultura si Literatura  Romanilor din Bucovina ing. Irimescu Deputat în Parlamentul României, Presedintele Asoc.Pro Basarabia si Bucovina – Clenciu Marian, Prof. Univ.Dr. Pavel Tugui, Prof.Niculina Berceanu – Presedinta Asociatiei „La Noi La Români” si realizator la TVR, Criticul Literar din Cernauti-Stefan Hostiuc si Prof.Univ.Dr.Nicolae Pomohaci.
Data:
28 nov. 2011
Locatie:
Sediul AGIR, Bucuresti

Luni 28.11.2011 a avut loc conferinta Adunarea Solemna dedicata zilei nationale a României si a 93 de ani de la revenirea Bucovinei la Patria Mama, care s-a desfasurat la sediul AGIR din P-ta Romana, Bucuresti. Manifestarea a fost deschisa cu intonarea Imnului National.
Dl. Presedinte Galan a prezentat sintetic contextul international al anului 1918 în care România s-a reîntregit în fruntariile ei naturale.
...enumerat personalitatile bucovinene care au adus o contributie importanta la actul Unirii: Ion Nistor, Iancu Cavaler de Flondor, baronul Eudoxiu Hurmuzachi, prof. dr. Honoris Causa Ion Sbierea sau ardeleanul Sextil Puscariu care era decan al Universitatii Cernauti si director la "Glasul Bucovinei"  etc
» Continua...

Manifestarea dedicata zilei nationale a României si Unirii Bucovinei cu Romania la ONESTI

Organizator Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina Filiala "Pan Halipa" Onesti si Casa de Cultura a Municipiului Onesti
Data:
26 nov. 2011
Locatie:
Casa de Cultura, Onesti

ASOCIATIA CULTURALA  PRO BASARABIA SI BUCOVINA FILIALA PAN HALIPA-ONESTI, a marcat Unirea Bucovinei  si Ziua Nationala intro reusita  manifestare publica în Sala Casei de Cultura din Onesti.
Mai întîi invitatii din R.Moldova au fost întîmpinati cu pâine si sare la biserica si muzeul din Borzesti,apoi la casa de Cultura au fost întîmpinati de elevii care au sustinut un interesant progaram artistic si un  atelier de istorie. Au fost prezenti si prezentati publicului  trei venerabili veterani de razboi.
» Continua...

SIMPOZIONUL
CONTINUITATEA NEAMULUI
ROMÂNESC ÎN TRANSNISTRIA

Organizatori: Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina si Institutul "Fratii Golesti"
Data:
1 noiembrie 2011
Locatie:
Muzeul Taranului Român, Bucuresti

Dedicat românilor din stânga Nistrului, manifestarea aduce imaginea de azi a unor comunitati românesti, strivite între uitare si deznationalizare, care se încapatâneaza sa supravietuiasca… O populatie compacta, vorbitoare de româna, purtatoare a unei culturi populare si a traditiilor românesti este uitata în rasaritul pravoslavnic, ignorata de presa si de conationali. Aici a aparut în prima jumatate a secolului XX un curent religios, în esenta o manifestare de emancipare nationala, cunoscut ca “Miscarea de la Balta” sau “inochentistii”,

» Continua...

FORUMUL ROMÂNILOR DE
PRETUTINDENI

Organizat de Departamentul Românilor de Pretutindeni / Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina a participat la lucrarile forumului în calitate de invitat.
Data:
29 sep.-1 nov. 2011
Locatie:
Palatul Parlamentului, Bucuresti

În perioada 29 septembrie - 1octombrie  prin stradania DPRP (Departamentul Românilor de Pretutindeni) s-a tinut la Bucuresti la Palatul Parlamentului Forumul Romanilor de Pretutindeni. Prilej de intîlinire, discutii si dezbateri  a problemelor românilor de  oriunde s-ar afla ei cu traiul. Gratie amabilitatii DPRP , a domnului secretar de stat Eugen Tomac si a d-lui director  Viorel Cozma   la acest forum a fost prezenta si ASOCIATIA CULTURALA PRO BASARABIA SI BUCOVINA  prin presedintele Consiliului National al ACPBB  Marian Clenciu si a d-lui Constantin Rusanovschi presedintele filialei Onesti a ACPBB.

» Continua...

SARBATOAREA HRAMULUI BISERICII ROMÂNESTI DIN APSA DE MIJLOC, TRANSCARPATIA-UCRAINA

Organizator: Biserica ortodoxa romaneasca din Apsa impreuna cu românii din Apsa

Data:
25-29 septembrie
Locatie:
Apsa De Mijloc,
Transcarpatia
UCRAINA

Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina a desfasurat în perioada 25-29 septembrie 2011 o vizita la fratii romani din Transcarpatia – Ucraina, onorând astfel invitatia de a participa la Sarbatoarea Hramului Bisericii Românesti din Apsa de Mijloc.  Din partea Asociatiei au participat : Dl. Marian Clenciu Presedinte al Consiliului National al ACPBB,  Dl.ing.Rusanovschi C-tin presedite al Filialei ACPBB-Onesti, membrii ACPBB din Satu Mare, Vatra Dornei si Iasi. Vizita a fost un bun prilej de reintâlnire între profesorii care parte din ei au fost oaspeti ai Scolii de Vara – „Noi cetateni ineractivi ai europei”, desfasurat la Bucuresti si organizatorii acesteia din cadrul ACPBB.

» Continua...

Simpozionul International CUCUTENI – 5000 REDIVIVUS: Stiinte exacte si mai putin exacte Editia a VI-a

Organizatori: Complexul Muzeal National ”Moldova” Iasi – Muzeul Stiintei si Tehnicii
”Stefan Procopiu”, în colaborare cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacau, Centrul International de Cultura si Arte ”George Apostu” Bacau, Universitatea Tehnica a Moldovei Chi?inau,
Asocia?ia Culturala Pro Basarabia ?i Bucovina-Filiala Bacau
, Forumul Democrat al Românilor din Moldova, Universitatea Tehnica ”Gheorghe Asachi” Iasi sub patronajul Consiliului Local al Municipiului Bacau si al Primariei Municipiului Bacau

Data:
8-10 septembrie
2011
Locatie:
Iasi-Bacau
România

Receptata de regula prin vechime sau lupta pentru independenta si unitate, istoria românilor se impune a fi cunoscuta si prin puterea de creatie a acestui popor, prin cultura lui inegalabila. Pe parcursul mileniilor dezvoltarea societatii a fost determinata de elementul creativ. Inventatorii anonimi ai focului, rotii, vaselor, celor mai primitive scule au fost si creatorii civilizatiilor. Se pare ca epoca neoliticului (5500- 2000p.ch.) este acea perioada, în care activitatea creativa a capatat proportii si manifestari impresionante. Au aparut adevaratele asezari stabile cu locuinte la suprafata, concepute de mintea omului.

» Continua...

A 21-A ANIVERSARE A LIMBII NOASTRE CEA ROMÂNA - R.Moldova

Organizator: Oficialitatile orasului Causeni

Data:
30 aug. 2011
Locatie:
Causeni,
Rep.Moldova

Republica Moldova a marcat sarbatoarea nationala „ Limba Noastra cea Româna”. Inaugurarea sarbatorii a început cu un omagiu adus limbii materne, la bustul lui Alexie Mateevici, din centrul orasului. La sarbatoare au fost prezenti conducerea raionului, reprezentantii primariei, profesori si elevi ai liceelor din oras.Oaspeti de onoare la eveniment au fost si reprezentantii asociatiei culturale „Pro Basarabia si Bucovina”, invitati de peste Prut. Chiar si la a 21-a aniversare a Limbii Noastre cea Româna, în Republica Moldova, regiunea Transnistreana, bastinasii sunt nevoiti sa lupte pentru dreptul de a vorbi in limba materna. Inaugurarea sarbatorii Limba Noastra cea Româna a culminat cu depunerea de flori la bustul autorului imnului de stat, din preajma liceului ce îi poarta numele.

» Continua...

Inaugurarea Crucii "MANTUIREA NEAMULUI ROMÂNESC"

Organizatori: Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina si Radio "Vocea Basarabiei"
Data:
28 august 2011
Locatie:
Nisporeni, Republica Moldova

Ridicarea si sfintirea Crucii :
"Mantuirea Neamului Romanesc"
(Nisporeni)
Este primul monument din Republica Moldova dedicat unitatii românilor si va fi ridicata pe cea mai înalta culme de pe malul drept al Prutului, în apropiere de Nisporeni.Proiectul a fost initiat de Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina filiala Onesti /www.basarabia-bucovina.ro si postul de radio Vocea Basarabiei.

» Continua...

Scoala de vara:
"NOI: CETATENI INTERACTIVI AI EUROPEI"

Data:
1-15 iulie 2011

Locatie:
Bucuresti

Sub egida "Initiativa pentru cultura europena" (ICE), grup de initiativa comuna format din Universitatea Bucuresti, Biblioteca Centrala Universitara Carol I, Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina si Asociatia Convergente Europene, va avea loc actiunea SCOALA DE VARA - "NOI: CETATENI INTERACTIVI AI EUROPEI".

» Continua...

Excursie tematica pentru studentii
Basarabeni aflati la studii în România

Data:
21 mai 2011

Locatie:
Traseu - România

Consiliul National al Asociatiei Culturale Pro Basarabia si Bucovina a organizat în data de 21 mai 2011 o excursiei pentru un numar de 50 de studenti  basarabeni, aflati la studii în România, majoritatea aflati în primul an de studii la diferite Universitati din Bucuresti si Ploiesti.

» Continua ...

Perioada 2010- mai 2011 în curs de actualizare

-

-

-

 

Index | Despre | Misiune | Viziune | Statut | Organizare | Filiale | Rapoarte | Evenimente |Galerie | Calendar | Proiecte | Parteneriate | Media | Articole | Publicatii | Arhiva | Istoric-Doc | Legaturi | Cultura | Harta Site | Blog | Comentarii | Opinie | Contact

Pagina sus

 

 •  

  Apreciaţi pagina noastră de facebook pentru a fi la curent cu noile acţiuni ACPBB

   
     

  Parteneri

  DRP

  UNIBUC

  Hurmuzachi

  Institutul Limbii Romane

  convergente europene

  Romania Breaking News

  Centru Bucovinean de Arta

  Secțiune parteneri în curs de actualizare...

  • Directioneaza 2% din valoarea impozitului dvs. catre Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina, sprijinind astfel activitațile Asociației în beneficiul Identității Naționale Românești și a Reîntregirii Neamului Românesc!
   » Formularul 230 »

 

SEO

SEO Radar

 

ClickLink.ro Inscrie-te in TOP !