Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
Limba lor ( românilor), nu a putu fi extirpata
desi sunt asezati în mijlocul atâtor neamuri de barbari
si asa se lupta sa nu o parasesca în ruptul capului,
încât parca nu s-ar fi luptat atâta pentru viata
cât pentru o limba. (Antonio Bonfini)

ORGANIZARE

 

Asociatia este structurata în formatiuni componente,atât pe criterii teritoriale, cât si speciale.

FILIALA    -Formatiune de baza a Asociatiei  ce activeaza pe raza unei localitati si este formata pe criterii teritoriale si speciale. Filialele  pot fi constituite atat in tara cat si peste hotare, dar cu aprobarea Comitetului Executiv al Asociatiei.
Filiale locale sunt alcatuite din cel putin 3 membrii. Filiala Bucuresti este considerata filiala locala.
Filiale pot obtine personalitate juridical cu aprobarea Comitetului Executiv.  Filiale de peste hotare se pot organiza cu respectarea Statutului Asociatiei si in conformitate cu legile in viguare din tara respectiva.
# Instrumente organizationale al Filialei:
-Adunarea Generala a Filialei alcatuita din totalitatea membrilor filialei.(cel putin 3 membrii)
-Biroul Executiv, alcatuit din presedinte, vicepresedinte, secretar si casier si un numar de                   membrii supleaniti. (BE) se intruneste bilunar iar in sedinta extraordinare de cate ori este                   necesar la cererea presedintelui sau a trei membrii.

CONDUCEREA ASOCIATIEI

Consiliu National al Reprezentantilor(CNRp)  este forul de conducere, care orienteaza, jaloneaza si supravegheaza activitatea Asociatiei. În cadrul C.N.Rp. sunt alese urmatoarele functii de conducere: presedinte, presedinte executiv, prim-vicepresedinte, trei vicepresedinti si un numar de 17 membri ai Consiliului National. Presedintele CNRp reprezinta Asociatia în relatiile cu,terte persoane cu conditia ca actiunile respective sa fie discutate in prealabil în cadrul Comitetului Executiv( CE). Presedintele trebuie sa informeze CE despre actiunile pe care le-a întreprins si sa ceara, daca este cazul, ratificarea acordurilor la care s-a ajuns.
a.Presedintele executiv este loctiitorul de drept al presedintelui, în caz de absenta, imposibilitate, sau la cererea expresa a sa.
b.prim-vicepresedintele este loctiitorul de drept al presedintelui executiv în conditiile similare pct.a
c.vicepresedintii au atributii de îndrumare a filialelor din teritoriu.
Atributii:
a.amendarea, modificarea sau schimbarea statutului Asociatiei                                         
b.stabilirea platformei-program a Asociatiei pentru urmatorii trei ani si adoptarea unui plan de actiune
c. alegerea conducerii la nivel national (central) al Asociatiei
d. conferirea titlului de membru de onoare al Asociatiei, a altor titluri si distinctii
e. analizarea si caracterizarea rapoartelor de activitate prezentate de catre Comitetul Executiv, Consiliul de Control Statutar, Comisia de Cenzori a gestiunii financiare si a patrimoniului
f. alege Comisia de Control Statutar, Comisia Centrala de Cenzori si Comisia Centrala de Disciplina a Asociatiei
g. stabileste cuantumul cotizatiei achitate anual de membrii asociatiei, valabila pentru urmatorii trei ani.
h. dezbaterea altor probleme de însemnatate majora, altele decât cele prevazute la punctele a,b,c,d,e,f ale prezentului articol.

Consiliul National (C.N) - este forul care asigura conducerea Asociatiei în intervalele dintre sesiunile C.N.Rp.     CN  este alcatuit din  presedinte, presedinte executiv, prim-vicepresedinte, trei vicepresedinti, un numar de 17 membri alesi de catre CNRp., conf.art.25 si, dupa caz, din sefii formatiunilor speciale(tineret,femei)
Atributii: a. supravegherea,coordonarea si impulsionarea întregii activitati a asociatiei
b. exercitarea dreptului de a întocmi regulamente, în conditiile prevazute de statut
c. completarea hotarârilor luate de catre CNRp
d. lansarea de noi initiative, planuri,programe, cu conditia ca acestea sa fie compatibile cu hotarârile adoptate de CNRp.
e. se pronunta asupra sanctiunilor de suspendare din calitatea de membru al asociatiei
f. ratifica acordurile de lunga durata cu alte asociatii

Comitetul  Executiv    este organul de conducere operativa a asociatiei si este alcatuit din presedinte, presedinte excutiv, prim-vicepresedinte, si trei vicepresedinti, secretarul general, secretarul general adj., casierul general si casierul general adj. si un numar de de membrii alesi din rândul Consiliului National în functie de dezvoltarea asociatiei.
Comitetul Executiv se întruneste în sedinta ordinara lunar, si în sedinta extraordinara, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea a cel putin jumatate din numarul membrilor. Sedintele CE se tin în prezenta a cel putin jumatate din numarul de membrii. In caz ca aceasta conditie nu este îndeplinita, sedinta se amâna cu cel mult 48 de ore si se tine cu orice numar de participanti. 


Organe cu functie de control si disciplina
- Comisia de control statutar(C.C.S.) alcatuita din 3 membrii titulari. Este garant al respectarii statutului, drept pentru care comisia are ca prima atributie avizarea regulamentelor propuse de catre Consiliul national
- Comisia centrala de disciplina (C.C.D.) alcatuita din 3 membrii titular, judeca propunerile de sanctiune.
- Comisia centrala de cenzori(C.C.C)  a lcatuita din trei membrii si are atributiile în exercitarea controlului gestiunii financiare, materiale si de patrimoniu a asociatiei
La nivel de fiiiala functioneaza :
- Comisia de disciplina (CD.)
- Comisia de cenzori (CC.

 

Organigrama Asociatiei

 

 

 

Index | Despre | Misiune | Viziune | Statut | Organizare | Filiale | Rapoarte | Evenimente |Galerie | Calendar | Proiecte | Parteneriate | Media | Articole | Publicatii | Arhiva | Istoric-Doc | Legaturi | Cultura | Harta Site | Blog | Comentarii | Opinie | Contact

Pagina sus

 

  •  

   Apreciaţi pagina noastră de facebook pentru a fi la curent cu noile acţiuni ACPBB

    
      

   Parteneri

   DRP

   UNIBUC

   Hurmuzachi

   Institutul Limbii Romane

   convergente europene

   Romania Breaking News

   Centru Bucovinean de Arta

   Secțiune parteneri în curs de actualizare...

   • Directioneaza 2% din valoarea impozitului dvs. catre Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina, sprijinind astfel activitațile Asociației în beneficiul Identității Naționale Românești și a Reîntregirii Neamului Românesc!
    » Formularul 230 »

 

SEO

SEO Radar

 

ClickLink.ro Inscrie-te in TOP !