Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
Activitatea duce la mai multe impliniri decât prudenta!
(Luc De Clapiers)

RAPOARTE DE ACTIVITATE 2012

spre rapoarte mai vechi

*Sectiune actualizata la data de 9 martie 2013

Raport al Filialei "Constantintn Stere" - Iasi, pe anul 2012

Raport al Filialei Piatra Neamt pe anul 2012, parea 1, partea a 2-a, partea a 3-a, partea a 4-a, partea a 5-a, partea a 6-a, partea a 7-a

Raport de activitate al Filialei Vatra Dornei, pe anul 2012

Raport de activitate al Filialei „ANTON CRIHAN" - CONSTANTA, pe anul 2012

Raport de activitate al Filialei „VASILE VOLOC" - BRAILA, pe anul 2012

Raport de activitate al Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina – Filiala ,,Mihail        Kogălniceanu” Huşi pe anul 2012

 

ASOCIAŢIA CULTURALĂ PRO BASARABIA ŞI BUCOVINA-BUCUREŞTI

RAPORT GENERAL DE ACTIVITATE
2012


Anul 2012 a fost pentru Consiliul Naţional şi filialele asociaţiei un an bun, bogat în realizări cu activităţi de anvergură naţională şi internaţională,cu o participare  pe măsura  eforturilor şi  aşteptărilor noastre şi cu notabilă prezenţă în mass-media românesacă şi străină precum şi o reprezentare de prestigiu în media electronică care prin numărul accesărilor saitului nostru www.probasarabiasibucovina.ro ne-a făcut cunoscuţi în lume ,cîştigîndune simpatizanţi,Pro Basarabia şi Bucovina devenind astfel  mai intersantă, vizibilă, şi apreciată.
Prezentăm mai jos proiectele şi acţiunile anului 2012.
1)15 ianuarire depunere coroană la mormîntul lui EMINESCU.Bucuresti.
2) 23-25 martie 2012 la Chişinău împreună cu filiala Huşi, ACPBB este coorganizator în parteneriat cu Universitatea Ion Creangă-Chişinău al Simpozionului Ştiinţific  Internaţional *NOILE PARADIGME ÎN CERCETAREA ŞI PREDAREA ISTORIEI ÎN MILENIUL TREI*
3) 27 martie în sala Parlamentului -participare la dezbaterea*REUNIREA CELOR DOUĂ STATE ROMÂNEŞTI SOLUŢIE EUROPEANĂ PENTRU ÎNLĂTURAREA CONSECINŢELOR PACTULUI RIBENTROP-MOLOTOV*.
4)  8-11 martie (a) participare cu stand propriu la Salonul de Carte şi Muzică AMPLUS-2012 unde au fost prezentate cărţi apărute sub egida ACPBB.(b)Lansarea volumului *BASARABIA-200* a scriitorului Mihai Prepeliţă.
5)11 martie,la sediul asociaţiei *Masa Rotundă* cu tema  200 de ani de la răpirea Basrabiei.
Recenzia volumului Basarabia-200 de Mihai Prepeliţă.        
6) 21 mai organizator în Aula Magna a Universităţii Bucureşti *Simpozion 200 de ani de la smulgerea din trupul ţării a pămîntului strămoşesc al Moldovei dintre Prut şi Nistru.*
7)  24 mai *Manifestare Omagială şi sărbătorirea Zilei Eroilor *prin depunere de coroane şi slujbă religioasă.
8)   9-14 iulie  În parteneriat  cu Universitatea Bucureşti şi Asociaţia Convergenţe Europene sponsorizaţi de RDS-RCS a fost orgnizată -Şcoala de Vară *NOI CETĂŢENI INTERACTIVI AI EUROPEI* ediţia a II-a cu prticipare a tinerilor români din Transcarpatia,reg. Cernăuţi şi Odesa, R.Moldova şi Timoc-Serbia .
9) 30 iunie participare şi depunere de coroane la inaugurarea Monumentului Eroilor Neamului din com.Tunari.
10) 30 iunie-2 iulie  Sponsorizaţi de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în parteneriat  cu Centrul Bucovinean de Artă din Cernăuţi-director Iurie Levcic ACPBB a fost coorganizator al -Festivalului  Concurs  internaţional ediţia a   VIII-a*ÎN GRĂDINA CU FLORI MULTE*
11)  23-26 august în parteneriat cu Asociaţia Convergenţe Europene a fost organiztă o vizită de lucru la Bucureşti a tinerilor funcţionari şi consilieri parlamentari din Basarabia  cu tema *EXPERIENŢA DE INTEGRARE EUROPEANĂ A ROMANIEI*
12)  31 august  Manifestare cultural-artistică*ZIUA LIMBII ROMÂNE*în parteneriat cu  Clubul Înţelepţilor al Primăriei sector 2 unde a fost lansat  un volum de poezii pentru copii al poetei Eugenia Cimborovici-Herţa.
13)  27nov-2dec La Oneşti s-a desfăşurat în colaborare cu filiala ACPBB-Oneşti proiectul *DESTINE ROMÂNEŞTI* .Finanţat de DPRP s-a reuşit ca întrun interval de 10 zile de la semnarea contractului si pîna la finalizarea proiectului să se organizeze sejurul în România  timp de 6 zile a unui număr de 85 deportaţi,foşti deţinuţi politici, născuţi în deportare şi urmaşi ai acestora.
14)  28 noiembrie.În parteneriat cu Facultatea de Litere a Universitaţii Bucureşti şi Institutul Eudoxiu Hurmuzache al Ministerului de Externe s-a desfăşurat Simpozionul Internaţional *ARC PESTE TIMP* dedicat  a 200 de ani de la naştera marelui om de cultură Eudoxiu Hurmuzache.A urmat pentru invitaţi o serată muzicală în foaierul Muzeului de Istorie a oraşului Bucureşti.

15) 14-17 decembrie Clenciu Marian presedintele Consiliului Naţional ACPBB,ing.prof.dr.Vasile Puiu vicerpreşedinte CN şi preşedinte al filialei Bacău şi ing.Rusanovschi  preşedinte ACPBB-Oneşti au participat la *Forumul Românilor de Pretutindeni* organizat de DPRP.
16) 16 decembrie la invitaţia Centrului Bucovinean de Artă şi Cultură Cernăuţi
secretarul general al ACPBB profesor Ştefan Plugaru împreună cu consilierul de presă Dacian Dumitrescu au fost prezenţi la Cernăuţi pentru a face donaţii de carte  cd-uri cu colinde şi ca invitaţi la festivalul de folclor romanesc*Să-mi cînţi cobzar*
17) 10-20 decembrie.La iniţiativa dlui Dacian Dumitrescu  s-a desfăşurat cu succes campania de stringere de fonduri pentru *CADOU DE CRACIUN*dedicată copiilor de la Liceul  cu predare în limba romana *Ştefan cel Mare şi Sfînt* din Grigoriopol.-Transnistria.
18) S-au primit , triat si expediat  în două ture donaţii de carte pentru Basarabia una catre o şcoală şi cealaltă către o asociaţie civică.Mai avem încă de triat şi expediat
În desfăşurarea activităţilor curente şi administrative ale Biroului Executiv a desfăşurării proiectelor sprijin, implicare  în strict regim de voluntariat s-au impli-cat:dl av.Gafiuc Victor,prof.dr.arh Ionaşcu Gheorghe.În realizarea proiectelor am fost susţinut de:prof.univ.dr.Adina Berciu Drăghicescu,ziarist Sergiu Dan,conf.univ Iuliana Helga Bogdan Oprea,Oana Murăruşi--decan fac.de Litere Univ.Bucureşti,director general al Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru romanii de pretutindeni.Mai amintesc pe consilierul de presă Dacian Dumitrescu şi pe Dorian Theodor secretar al Comitetului Executiv, creator si administrator al saitului nostru www.probasra-biasibucovina.ro şi realizatorul afişelor.


Le mulţumesc tuturor pentru implicare,efort şi rezultate.
Multumim sponsorilor noştri:RDS-RCS,Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni,Ministerului Culturii si Patrimoniului National,precum si Fundatiei *Iuliu Maniu* din Boston-SUA care a contribuit  promt si generos la reuşitele noastre precum si d-lui Valentin Ţepordei-vicepresedinte al Asociatiei Romano-Americane pentru Basarabia.
Nu am intrat în posesia rapoartelor de activitate de la filiale,un raport al activităţilor ACPBB pe ţară va urma de îndată ce vor fi colectate, dar sigur cele mai meritorii si cu proiecte importante, interesante,cu ţintă şi efect  pe care vreau sa le evidenţiez şi totodată să le mulţumesc  au fost:Bacaul-preşedinte  ing.prof.Dr. Vasile Puiu,Oneşti –preşedinte ing.Constantin Rusanovschi,Brăila –preşedinte Juvenale Harabagiu,Roman-preşedintă Nadejda Coman,Huşi –preşedinte prof. Ştefan Plugaru,Timişoara-preşedinte Ilica Constantin,Vatra Dornei preşedintă dna Abutnăriţei, Iaşi –prşedinte prof.dr.Ion Berghia,Constanţa-preşedinte dl.Panzaru Constantin.`


Biroul Executiv a întreprins  pe parcursul anului 2012 demersuri pentru rezolvarea următoarelor probleme;
*S-a identificat şi rezolvat prin achitare problema unei datorii restante din anul 2008 către AF sector 5 care ameninţa cu închiderea conturilor filialelor şi executarea silită.
*S-a operat mutarea Domiciliului Fiscal la AF sector 3 de care aparţinem de fapt  şi de drept.
*S-a tipărit,(1000exemplare)lansat la Patriarhia Româna şi distribuit în mod gratuit în România,Ucraina şi Basarabia lucrarea dlui.prof.Stefan Plugaru *Ierarhi Basrabeni din  perioada interbelică*, sponsorizata de dl.Valentin Tepordei
*Pentru folosinţa Biroului Executiv s-a achiziţionat un scaner/copiator/fax.
*A fost  modifiacat abonamentul Romtelecom intoducînduse abonament internet.
*A fost obtinut  prin donaţie (sponsor dl.Tepordei Valeriu) un calculator pentru uzul  secreariatului executiv.
*S-au intreprins toate demersurile pentru  constituirea,completarea  şi depunerea dosarului pentru reconoaşterea statutului de interes public,s-a obţinut avizul favorabil al Ministerului Culturii si Patrimoniului Naţional iar în prezent documentaţia se află la Secretariatul General al Guvernului (din 9 octombrie)pentru a fi introdus spre aprobare in ordinea de zi a şedinţei de guvern.
Pentru anul 2013 ACPBB-Bucureşti prima preocupare trebuie să fie strîngerea de fonduri fară de care însăşi existenţa noastră ca asociaţie cultrurală este în pericol,iar în cazul proiectelor finanaţate de instituţii de stat trebuie să acoperim din fonduri proprii 10%.

Din punct de vedere proiecte am dori să realizăm cel puţin cît am realizat în 2012 şi avem în vedere-
-*Şcoala de vară ediţia a III-a* care să fie fragmentată pe zone de provenienţă şi interes a participanţilor.
-*Excursia bobocilor*excursie ce se organiza pentru studenţii români din Basarabia înscrişi la instituţii de învăţămînt în România.
-*Festivalul concurs international de folclor românesc* ediţia a IX-a, coor-ganizatori.
- Continuarea proiectului *Destine româneşti* cu includerea în program şi a foştilor deportaţi din Ucraina.
-Realizarea şi tipărirea volulmui *Destine româneşti* cu mărturii ale foştilor deportaţi.
-Realizarea de  filme documentar*Destine româneşti*imagini/documente/martu-rii.
-Colectă de fonduri pentru realizare *Cimitirului Eroilor Români *de  la Crocmaz ,
raionul Ştefan Vodă,Basarabia.
-Includerea in desfăşurarea proiectelor a filialelor noastre precum si a altor   organizaţii.
-Retipăriri de a două volume deja apărute sub egida ACPBB.
-Tipărirea(suport finanaciar) a trei noi studii (cercetări)desapre Basarabia.
-Prezenţă activă(organizator) la sărbători naţionale,în ţara şi în afară.
-Tipărirea unui catalog al filialelor si a rapoartelor de activitate ,insoţite de fotografii şi aprecieri din presă,mai ales că ACPBB  a păşit în anul 24 de existenţă , şi pregătirea jubileului de 25 da ani.
-Organizarea de mese rotunde cu participare internatională(3) pe teme de istorie/cercetare,politica,integrare europeană.
-Se impune ca în 2013 prezenţa memebrilor asociaţiei la acţiunile  şi manifestările organizate de partenerii  noştri externi,la sărbători naţionale şi manifestări culturale să fie de o mai mare frecvenţă,pentru o mai bună -,permanentizarea contactelor,o mai activă şi eficientă integrare  a ţintelor noastre  în arealul spiritualităţii româneşti, precum şi atragerea în astfel de activităţi a tineretului local nu numai ai generatiei de abonaţi de pînă acum căci este un lucru constatat nu fără  părere de rău că tocmai acei abonaţi pe plan local nu prea colaboreză intre ei şi nu numai …atît.
-Pe fondul diminuării numarului de membrii avem în vedere  atragerea de noi membrii precum şi deschiderea de filiale în afara Romaniei, cel puţin una în Ucraina şi doua in Basarabia.

                                          
Preşedinte ACPBB
Marian Clenciu
Bucuresti 18 ianuarie 2013

 

Index | Despre | Misiune | Viziune | Statut | Organizare | Filiale | Rapoarte | Evenimente |Galerie | Calendar | Proiecte | Parteneriate | Media | Articole | Publicatii | Arhiva | Istoric-Doc | Legaturi | Cultura | Harta Site | Blog | Comentarii | Opinie | Contact

Pagina sus

 

 •  

  Apreciaţi pagina noastră de facebook pentru a fi la curent cu noile acţiuni ACPBB

   
     

  Parteneri

  DRP

  UNIBUC

  Hurmuzachi

  Institutul Limbii Romane

  convergente europene

  Romania Breaking News

  Centru Bucovinean de Arta

  Secțiune parteneri în curs de actualizare...

  • Directioneaza 2% din valoarea impozitului dvs. catre Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina, sprijinind astfel activitațile Asociației în beneficiul Identității Naționale Românești și a Reîntregirii Neamului Românesc!
   » Formularul 230 »

 

SEO

SEO Radar

 

ClickLink.ro Inscrie-te in TOP !