Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
Activitatea duce la mai multe impliniri decât prudenta!
(Luc De Clapiers)

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE

AL FILIALEI "CONSTANTIN STERE'' - IAŞI

Iaşi, str. Lăpuşneanu, nr.16,
Casa parohială a Bisericii „Banu”,
tel. – 0232.216250, 0742778041,
e-mail:dordebasarabi@yahoo.com

 

Principalele acţiuni desfăşurate în perioada ianuarie – decembrie 2012

» 7-01-2012 – şedinţă festivă a filialei (Restaurantul „Casa Universitarilor” din Iaşi);
»  13 ianuarie - participare la prezentare de  cărte (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi);
»  15 ianuarie – celebrarea zilei de naştere a lui Mihai Eminescu (discurs, moment poetic la Biserica „Sf. Gheorghe” din curtea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei; depunere de flori la bustul poetului din Parcul Copou; participare la conferinţa de la Muzeului „M. Eminescu” din Copou);
»  16 ianuarie – spectacolul „Dor de Eminescu”, organizat de profesorii şi elevii Liceului „Alecu Russo” cu participarea activă a unor membri şi simpatizanţi ai ACPBB din Iaşi, din Chişinău şi din Satu Mare (comuna Cojuşna din raionul Străşeni, Republica Moldova); donaţie de carte Bibliotecii şcolare, conferire de diplome din partea asociaţiei ieşene.
»  18 ianuarie – ziua morţii lui Grigore Vieru, depunere de flori la bustul poetului din Parcul Copou;
»  14 februarie – ziua naşterii lui Grigore Vieru - comemorarea poetului (rostirea de versuri, savurarea unui păhar de izvar = vin fiert, depunere de flori la bustul lui din Parcul Copou);
»  23 februarie – ziua naşterii prof. univ. dr. doc. Gavril Istrate, care a împlinit 98 de ani  (vizită la domiciliu, felicitare, discuţii).
»  18 martie - ședința filialei cu ordinea de zi privind organizarea acțiunii 94 de ani de la Unirea Basarabiei cu Țara; diverse (Casa Universitarilor din Iași);
»  25 martie - ședința festivă a filialei unde au vorbit profesorii universitari Ion Berghia și Nicolae Crețu, s-a adoptat Declarația de la Iași (publicată de Revista Art-Emis, nr. 23, din 28 martie 2012 -http://www.art-emis.ro; de Altermedia.Info, March 28th, 2012; de „Literatura și arta“ din 29 martie 2012 etc.), s-au distribuit circa 100 de exemplare cu Manifestul de la Pitești al lui Nicolae Dabija și tot atâtea cu Declarația de la Iași;
»  27 martie - depunere de flori la Crucea Basarabiei din Iași (membrii ACPBB Maria Apetroaiei, Laurențiu-Liviu Barbu, Georgeta Tudora ș. a.); participare la conferința dedicată zilei Unirii Basarabiei cu Țara, unde tuturor participanților li s-a înmânat Declarația de la Iași (Palatul Parlamentului, București);
»  6 aprilie - excursie la Soroca; participare activă - împreună cu Grigore Bucătaru - șeful Secției Raionale de Cultură din Soroca, poetul Petre Popa - directorul Teatrului „Veniamin Apostol“, poeta Nina Slutu-Soroceanu, Eugenia Răilean - directoarea Bibliotecii „Mihail Sadoveanu“ și colegele dumneaei, ziaristele Nina Neculce și Lenuța Țârdea, epigramistul Aureliu Lozanu, cu elevi, profesori și alți localnici - la prezentarea cărților „Soroca/Bibliografie“ și „Soroceni de dincolo de Soroca“ (Biblioteca „Mihail Sadoveanu“ din Soroca); publicarea unor materiale în presa soroceană și în săptămânalul „Literatura și arta“ din 3 mai 2012, pag. 5;
»  7 aprilie - participare împreună cu invitați din Chișinău, Piatra-Neamț, Suceava, Sibiu etc. la o acțiune literară organizată de Muzeul Literaturii Române (Muzeul Unirii, Iași);
»  22-23 aprilie - Întâlniri Blajine (or. Bălți, comunele Căinarii Vechi și Hristici din jud. Soroca, R. M.);
»  1 mai - participare la manifestările din Piața Marii Adunări Naționale (Chișinău);
»  12 mai - participare activă la Simpozionul Internațional „200 de ani de la răpirea Basarabiei de către Imperiul Rus și consecințele ei asupra istoriei românilor“ (sala de festivități a Liceului Economic„Vasile Conta“ din Târgu-Neamț);
»  13 mai - prezentarea unui salut delegaților ungheneni la Conferința raională a Partidului Liberal (or.Ungheni); participare activă la Festivalul „Lume, lume, hai la glume!“ desfășurat în comuna Todirești (raionul Ungheni, R. Moldova);
»  17 mai - întâlnire cu preotul Viorel Cojocaru, cu editorul Petru Țarcov și cu Iulian Rusanovschi - președintele ASCOR-filiala din Chișinău; donație de carte pentru Biblioteca Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel“ din Chișinău;
»  19 mai - sedința filialei consacrată împlinirii a două secole de la ocuparea Basarabiei de către Imperiul Țarist (în program: moment de reculegere dedicat Mariei Bieşu, comunicare despre regretata artistă basarabeană prezentată de prof. Lăcrămioara Bălășcău - directoarea Școlii din Gârbești, jud. Iași; comunicare „200 de ani de la anexarea Basarabiei...“ –președintele filialei);
» 31 mai - participare la Ultimul clopoțel (la școli din or. Ungheni, R.M.);
»  1 iunie - participare activă la comemorarea prof. univ. Alexandru Husar şi acad. Constantin Ciopraga (Muzeul „Mihail Sadoveanu”, Iaşi);
»  15 iunie - Închinare la Luceafăr (depunere de flori, recital de vesuri la bustul lui M. Eminescu din Parcul Copou);
»  16-17 iunie - excursie cu ieşeni şi basarabeni la Botoşani, Ipoteşti, Putna, Humor, Voroneţ;
»  21 iunie - participare la funeraliile poetului roman basarabean Anatol Ciocanu (Chişinău);
»  28-30 iunie - participare la Zilele Limbii Române (Rădăuţi, Mamorniţa – localitatea unde s-a născut George Sion, Cernăuţi, Herţa);
»  6 iulie - participare la adunarea dedicată împlinirii a 63 de ani de la tristele deportări din Basarabia (Chişinău);
»  15 iulie - felicitarea doctorului Vlad Bejan la împlinirea celor 90 de ani;
»  iulie/august - acordarea de sprijin filologic doctorului Iacob Stroescu - cel mai vechi membru al organizaţiei noastre, la publicarea cărţii dumisale „Pe frontul din suflet…” (Vasiliana_98, Iaşi, septembrie 2012);
»  30 august - interviu la TVR Iaşi (despre sărbătorirea Limbii Române în R. Moldova);
»  31 august - 1 septembrie – excursie  prilejuită de participarea la sărbătoarea Ziua Limbii Române organizată în oraşul Soroca, donaţie de carte (peste 1000 de exemplare) Bibliotecii satului Hristici din acelaşi raion, participare la comemorarea lui Ion şi Doina Aldea-Teodorovici organizată de Biblioteca “M. Sadoveanu” din Soroca, vizitarea monumentului „Lumînarea Recunoştinţei”, a Cetăţii Soroca, a Mănăstirii Călărăşeuca de lîngă Otaci, a Orheiului Vechi, a Mănăstirii Curchi, a municipiului Chişinău ş. a.;
»  4 septembrie - interviu la TVM-1 (Chişinău);
»  14 septembrie - pelerinaj cu confrați basarabeni la mănăstirea Hadîmbu (Iași), cu prilejul sfințirii celot 14 troițe (Drumul Crucii);
»  16 septembrie - participare la Marșul Reîntregirii (Chișinău);
»  20-21 septembrie - participare la dezbaterea „Frontieră, ținut de margine sau provincie? Istoria Basarabiei în lecturi alternative” (Univ. „Al. I. Cuza”, Iași);
»  22 septembrie - participare la întrunirea mai multor conducători de filiale ale  ACPBB (Brăila);
»  5 octombrie - participare la Adunarea Generală a Uniunii Scriitorilor din Moldova (Chișinău);
»  7 octombrie - şedința festivă a filialei prilejuită de resfințirea Bisericii „Banu” (Iași);
» 11 octombrie - transportarea peste Prut a unui lot de carte (500 de exemplare) donate filialei noastre de către dr. Nicoleta Gaiginschi din Iaşi, cărţi care au aparţinut regretatului soţ al domniei sale, ing. dr. conferenţiar Virgil Giurcă, pentru a le preda bibliotecii unei şcoli din Republica Moldova;
»  12 octombrie - transportarea peste Prut a altui lot de carte (500 de exemplare) primit de la dr. Nicoleta Gaiginschi; predarea a o mie (1000) de cărţi  Şcolii „Ion Vatamanu” din comuna Pîrliţi (Ungheni, R. Moldova);
 »  15 octombrie - participare activă la festivitatea „Cîntecul mi-e tare drag” dedicată interpretei de muzică populară românească Maricica Mihoianu (Parcul Copou, Iaşi);
»  21 octombrie - transportarea peste Prut a unui lot de carte (100 de exemplare) primit de la Filiala Iaşi a Ligii Scriitorilor din România (preşedinte - Constantin Toni Dârţu, vicepreşedinte - prof. univ. dr. Mihai Păstrăguş) pentru a fi donat unei şcoli din Republica Moldova;
»  27 octombrie - participare la festivitatea dedicată celor 50 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Fizică (Universitatea Al. I. Cuza” din Iaşi);
»   11 noiembrie - participare la dezvelirea plăcii comemorative dedicate lui Vladimir (Ilie) Rusanovschi – jertfă a persecutărilor comuniste, acţiune organizată de ing. Constantin Rusanovschi – preşedintele Filialei ACPBB din Oneşti-Bacău (comuna Ruseni, r-nul Edineţ, R. Moldova);
» 13 noiembrie - donaţie de carte (1000 de exemplare, Liceul Teoretic din comuna Ţipala, raionul Ialoveni, Republica Moldova);
» 24 noiembrie - consemnarea Zilei Unirii Bucovinei cu România în cadrul acţiunii Amiaza Culturală Bucovineană, moderator scriitor dr. Liviu Papuc (Muzeul Unirii din Iaşi);
» 28 noiembrie - organizarea şi moderarea acţiunii dedicate Zilei Unirii Bucovinei cu România, cu participarea veteranilor Taţiana Vlad-Guga din Vatra Dornei şi a lui Vasile Luntraru din Comarna-Iaşi (Sanatoriul „Codrin” din Vatra Dornei);
» 29 noiembrie - participare activă la acţiunea dedicată Zilei Unirii Bucovinei cu România organizată de Filiala „Arboroasa”, preşedintă prof. Paraschiva Abutnăriţei (Vatra Dornei);
» 1 decembrie - participare împreună cu membri ai Filialei „Arboroasa” la manifestările dedicate Zilei Naţionale a României (Vatra Dornei);
» 6 decembrie – participare împreună cu colonel Ioan Abutnăriţei ş.a. membri ai ACPBB din Vatra Dornei la dezvelirea bustului mitropolitului Nectarie de Cernăuţi, lucrare sponsorizată de către medicul-scriitor Sorin Cotlarciuc din Vama-Suceava (comuna Stulpicani, jud. Suceava);
» 7 decembrie - participare împreună cu membri ai Filialei „Arboroasa” la dezvelirea bustului profesorului-scriitor Ion Luca (Vatra Dornei);
»  11 decembrie - participare activă la dezbaterea „O relaţie specială: România-Basarabia. Societatea civilă şi tipuri de strategii active privind consolidarea civilizaţiei româneşti” (Muzeul Literaturii Române din Iaşi);
» 14-16 decembrie – participare activă la Zilele Culturii Nemţene „Ion Creangă” (Humuleşti, Tg.-Neamţ);
»  25 decembrie – participare activă la Colloque national „Anatol Lenţa – Maitre du mot français et Chanteur de la francophonie moldave” (Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău).

                                                                                                      

 

                                                                                             Preşedinte
                                                                                             Prof. Dr. Docent Ion Berghia

 

 

 

Index | Despre | Misiune | Viziune | Statut | Organizare | Filiale | Rapoarte | Evenimente |Galerie | Calendar | Proiecte | Parteneriate | Media | Articole | Publicatii | Arhiva | Istoric-Doc | Legaturi | Cultura | Harta Site | Blog | Comentarii | Opinie | Contact

Pagina sus

 

 •  

  Apreciaţi pagina noastră de facebook pentru a fi la curent cu noile acţiuni ACPBB

   
     

  Parteneri

  DRP

  UNIBUC

  Hurmuzachi

  Institutul Limbii Romane

  convergente europene

  Romania Breaking News

  Centru Bucovinean de Arta

  Secțiune parteneri în curs de actualizare...

  • Directioneaza 2% din valoarea impozitului dvs. catre Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina, sprijinind astfel activitațile Asociației în beneficiul Identității Naționale Românești și a Reîntregirii Neamului Românesc!
   » Formularul 230 »

 

SEO

SEO Radar

 

ClickLink.ro Inscrie-te in TOP !